Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm góp phần phát triển đất nước, nhưng chính công nghiệp hóa và hiện đại hóa lại là những tác nhân gây tác động mạnh nhất đến môi trường, tài nguyên, sức khỏe, an toàn và trật tự xã hội. Có thể nói, ô nhiễm môi trường luôn đồng hành với phát triển các dự án công nghiệp hóa như phát triển thủy điện, khai thác khoáng sản ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tài nguyên thiên nhiên.

Chính vì lẽ đó Công ty cổ phần Công nghệ, Con người và Thiên nhiên ra đời nhằm hướng tới một môi trường trong tương lai tươi sạch hơn, bằng những giải pháp công nghệ kỹ thuật thực tiễn, các giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm khắc phục hậu quả đã bị tác động và ngăn ngừa đề phòng thảm hoại môi trường trong tương lai. giúp cho cuộc sống con người được an toàn hơn, môi trường xã hội văn minh hơn, môi trường thiên nhiên được bảo tồn và phát triển một cách hài hòa và bền vững.

Trong tương lai Công ty muốn trở thành doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về công nghệ môi trường, nghiên cứu cơ bản về lĩnh vực môi trường tự nhiên, xã hội, quản lý tài nguyên, phát triển kinh tế xã hội nhằm tìm ra và khuyến nghị những giải pháp ưu việt và thông minh nhằm bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Trở thành công ty tư vấn các dịch vụ về các vấn đề bảo vệ môi trường như: đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, lập các báo cáo bảo vệ môi trường, thực hiện các hồ sơ về cam kết bảo vệ môi trường nhằm hạn chế sự cố môi trường trong phát triển.

Thiết kế và lắp đặt các công trình kỹ thuật khắc phục sự cố môi trường, các công trình xử lý nước thải, khí thải và các công trình phục hồi môi trường.

Chuyển giao công nghệ, kinh doanh và chuyển giao các sản phẩm khoa học công nghệ về lĩnh vực môi trường.