Công ty có đội ngũ cán bộ nhiều người đã từng được đào tạo từ các nước tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Hà Lan, Australia….

Đội ngũ cán bộ gồm có 2 GS.TS; 4 TS, 1 ThS; 1 cử nhân; 2 Kỹ sư. 1 Luật sư thuộc các chuyên ngành như sinh thái nhân văn, quy hoạch vùng và đô thị, quản lý tài nguyên và phát triển bền vững, Viễn thám GIS,…

Trong tương lai đội ngũ nhân viên của Công ty ngày càng phát triển và có trình độ cao và chất lượng trong lĩnh vực nghiên cứu và thực hiện các dịch vụ tư vấn về bảo vệ tài nguyên và môi trường, đặc biệt là theo hướng phát triển bền vững hài hòa giữa con người và thiên nhiên.