Các cơ sở khai thác nước ngầm cần phải xin giấy phép để có thể hoạt động dưới sự quản lý của cơ quan chức năng, nhằm giảm thiểu việc khai thác bừa bãi dẫn đến cạn kiệt nguồn nước, sụt lún ngoài mong muốn. Công ty Công nghệ Con người và Thiên nhiên với dịch vụ chuyên nghiệp, kinh nghiệm sẽ giúp quý khách hàng thực hiện việc này dễ dàng.

1. Đối tượng thực hiện

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh có khai thác, sử dụng nước ngầm.

2. Căn cứ pháp lý

 • Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012 (Điều 44, Điều 52);
 • Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Qui định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Nghị định mới hướng dẫn Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/06/2012);
 • Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT ngày 18/04/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 24/06/2005 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước (áp dụng trong khi chờ Thông tư mới hướng dẫn)

3. Hồ sơ cần thiết

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản
 •  Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý nước cấp (nếu có)
 • Báo cáo thăm dò nước ngầm
 • Hợp đồng/hóa đơn khoan giếng

Để hiểu thêm các thông tin cần thiết khác xin liên hệ: