Với kinh nghiệm nhiều năm về nghiên cứu khoa học, về các lĩnh vực phát triển Miền núi, Bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển sinh kế cộng đồng, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, đánh giá tác động môi trường, đánh giá môi trường chiến lược. với đội ngũ chuyên nghiệp, nhiệt tình trong công việc sẽ đưa đến cho các bạn dịch vụ tốt nhất về nghiên cứu khoa học: dịch vụ Cung cấp tài liệu thứ cấp của các tỉnh, các vùng, các lĩnh vực;  dịch vụ tổ chức điều tra thu thập số liệu thứ cấp; dịch vụ nhập và phân tích số liệu, dịch vụ hỗ trợ tập huấn nghiệp vụ điều tra và thu thập số liệu.

 

Tổ chức điều tra thực địa

Điều tra thực địa là một công đoạn vô cùng quan trọng nó quyết định cho nghiên cứu. Nghiên cứu tốt hay không tốt tùy thuộc vào số liệu thu thập tốt hay xấu. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điều tra và thu thập số liệu cho các dự án hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên trẻ có kinh nghiệm trong điều tra thực địa, kinh tế xã hội….

Tổ chức input và phân tích số liệu

Các bạn còn gặp khó khăn trong việc nhập số liệu và phân tích số liệu thống kê cho các dự án. Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân viên năng động, chuyên nghiệp, chính xác và có kinh nghiệm thực tế về việc nhập và phân tích dữ liệu bằng phần mền SPSS và Exel… hãy liên hệ với chúng tôi…

Dịch vụ cung cấp tài liệu nghiên cứu về lĩnh vực môi trường

qua nhiều năm nghiên cứu về lĩnh vực môi trường, đặc biệt là môi trường miền núi, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều tài liệu cũng như dự liệu thứ cấp về Môi trường và phát triển miền núi. Nếu các bạn cần chúng tôi sẵn sàng chia sẻ. Hãy liên hệ với chúng tôi!

Đào tạo tập huấn phương pháp thu thập số liệu tai thực địa

Nếu các bạn thấy việc thu thập số liệu và điều tra thực địa đang gặp khó khăn đối với bạn, hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ cho bạn phương pháp và những câu chuyện hết sức đơn giản để thu thập thông tin một cách dễ dàng.