Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính

Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050. Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 06/ND-CP, các DN phải nộp số liệu hoạt động trước ngày 31/3/2023 tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn DN chưa thực hiện nghĩa vụ này.
Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rõ, các doanh nghiệp có lượng phát thải lớn sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ Kiểm kê khí nhà kính. Vậy các doanh nghiệp nói gì trước yêu cầu này? Cần có giải pháp nào để thúc đẩy các doanh nghiệp chủ động kiểm kê khí thải từ đó hướng tới mục tiêu trung hòa carbon?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *