Công trình xử lý nước công nghiệp

Là công trình xử lý nước cho các nhà máy sản xuất công nghiệp

Thiết kế và lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt

Dùng các công cụ xử lý để lọc nước sinh hoạt

xử lý và lọc nước uống

Máy lọc nước RO là phương pháp tối ưu nhất cho sức khỏe con người và môi trường