“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)
Chuyên mục khí nhà kính

“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)

Trong Chương trình Sự kiện bên lề “Biến cam kết thành hành động cụ thể: Đối thoại khu vực về...
Read More
Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính
Chuyên mục khí nhà kính

Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính

Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng về bằng 0...
Read More
Phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào?
Chuyên mục khí nhà kính

Phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào?

Tôi có thắc mắc phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát...
Read More
Căn cứ nào xác định DN phải kiểm kê khí nhà kính?
Chuyên mục khí nhà kính

Căn cứ nào xác định DN phải kiểm kê khí nhà kính?

Công ty của bà Trần Thị Hòa (TPHCM) nằm trong danh mục các công ty cần phải kiểm kê khí...
Read More
Nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương
Chuyên mục khí nhà kính

Nguyên tắc thực hiện kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 38/2023/TT-BCT quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm...
Read More
1 2 3 13