Việc bảo vệ môi trường hiện nay là một trong những vấn đề nóng bỏng và bức thiết của xã hội. Các cơ quan ban ngành không ngừng thay đổi và bổ sung Thông tư, Nghị định để việc bảo vệ môi trường ngày một tốt hơn, nhằm đảm bảo sự sinh tồn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xã hội cũng ngày một quan tâm và có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đi đôi với việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường luôn được quan tâm hàng đầu bởi tổn thất do ô nhiễm môi trường gây thiệt hại đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng là rất lớn. Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa khá nhanh, môi trường sống ở nhiều đô thị, khu công nghiệp, làng nghề… ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy Luật bảo vệ môi trường cần được thực hiện nghiêm túc.

Để nền kinh tế phát triển một cách bền vững thì ý thức bảo vệ môi trường của từng cá nhân, tập thể, cộng đồng, nhà sản xuất kinh doanh… có ý nghĩa quyết định rất lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế, sản xuất, tòa nhà, cao ốc văn phòng rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, vì việc bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh không những góp phần tạo nên cuộc sống sạch, đẹp, văn minh mà còn tạo nên giá trị thặng dư trong kinh tế. Công ty Cổ phần Công nghệ, Con người và Thiên nhiên chúng tôi luôn hiểu rõ những boăn khoăn của các doanh nghiệp về việc làm sao để thực hiện nghiêm túc và đúng Luật môi trường. Nếu quý doanh nghiệp đang quan tâm đến các lĩnh vực về môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất.

Khi đến với Công ty chúng tôi, quý doanh nghiệp có thể hoàn toàn yên tâm với các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Công ty Cổ phần Công nghệ, Con người và Thiên nhiên là mộ đơn vị với mục tiêu dùng công nghệ thông minh để giải quyết các hậu quả về môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, làm cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp và bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên thêm phong phú hơn chứ không mục đích vì lợi nhuận, do vậy, hướng đến mục tiêu trên công ty chúng tôi sẽ là đơn vị đi đầu trong vấn đề tư vấn về hồ sơ pháp lý và biện pháp bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

Bảng giá một số dịch vụ về môi trường thực hiện trong nước.

Số TT

Dịch vụ ĐVT

Giá tham khảo
(VNĐ)

01 Báo cáo giám sát chất lượng môi trường 01 lần

4.000.000 – 15.000.000

02 Báo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) – cấp Sở Tài nguyên và Môi trường 001 hồ sơ

45.000.000 – 75.000.000

  Báo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) – cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường 01 hồ sơ

300.000.000 – 400.000.000

03 Cam kết bảo vệ môi trường 01 hồ sơ

8.000.000 – 15.000.000

04 Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại 01 sổ

4.000.000 – 10.000.000

05 Báo cáo chất thải rắn 01 lần

3.500.000 – 5.500.000

06 Báo cáo chất thải nguy hại 01 lần

3.500.000 – 5.500.000

07 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết 01 hồ sơ

40.000.000 – 75.000.000

08 Đề án bảo vệ môi trường đơn giản 01 hồ sơ

12.000.000 – 25.000 000

09 Báo cáo hoàn thành ĐTM 01 hồ sơ

30.000.000 – 60.000.000

10 Báo cáo hoàn thành đề án bảo vệ môi trường chi tiết 01 hồ sơ

30. 000.000 – 60.000.000

11 Báo cáo xả thải vào nguồn tiếp nhận 01 hồ sơ

40.000.000 – 70.000.000

12 Khai thác nước ngầm (nước dưới đất) 01 hồ sơ

35.000.000 – 70.000.000

13 Khai thác nưới mặt 01 hồ sơ

35.000.000 – 70.000.000

14 Lập hồ sơ phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 01 hồ sơ

80.000.000 – 150.000.000

15 Tư vấn tổng hợp các vấn đề liên quan đến môi trường Trọn gói

Tùy vào yêu cầu của khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá

Đề án Bảo vệ Môi trường

Đề án bảo vệ môi trường Là Hồ sơ pháp lý mà các doanh nghiệp cần phải lập bổ sung sau khi đã lỡ đi vào hoạt động sản xuất mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

Đánh giá tác động Môi trường (DTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực – tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường: theo luật bảo vệ môi trường 2014,  của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 này.

Đánh giá Môi trường Chiến lược

Theo Luật BVMT năm 2005, Đánh giá môi trường chiến lược là:” việc phân tíchdự báo các tác động tiềm tàng của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững” (Ch.1, Đ.13, Khoản 19)

Hồ sơ Cam kết Bảo vệ Môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không. Quy định chi tiết  trong Phục lục 2 Nghị định 29/2011/NĐ-CP

Báo cáo Giám sát Môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là: Báo cáo đánh giá tình hình môi trường ngắn hạn tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo chu kỳ 6 tháng/ lần. Nhằm giúp cho cơ quan chức năng biết về thực trạng môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.