VỀ CHÚNG TÔI

Công nghệ, Con người và tài nguyên, ba nhân tố quyết địch cho sự phát triển bền vững và cách mạng công nghiệp 4.0

Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập dựa trên nền tảng và nguồn nhân lực của nhóm nghiên cứu miền núi thuộc của trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường, …

Tầm nhìn chiến lược

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm góp phần phát triển đất nước, nhưng chính công nghiệp hóa và …

Chiến lược phát triển

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, đề ra các giải pháp công nghệ xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Kết hợp hài hòa giữa công nghệ, con người và thiên nhiên- dựa trên nền tảng sinh thái nhân văn và phát triển bền vững

Tin tức và sự kiện


Tin tức liên quan đến các giải pháp công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe con người và Tài nguyên thiên nhiên

Nâng cao năng lực để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm kê khí nhà kính

Việt Nam đang trong quá trình nỗ lực hiện thực hóa cam kết giảm phát thải ròng về bằng 0 vào năm 2050. Theo quy định tại Điều 11, Nghị định 06/ND-CP, các DN phải nộp số liệu hoạt động trước ngày 31/3/2023 tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn DN chưa thực hiện nghĩa vụ này. Chính vì vậy, Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rõ, các doanh nghiệp có lượng phát thải lớn …

Phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào?

Tôi có thắc mắc phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào? (Câu hỏi của chị Trang – Thái Bình) Nội dung chính Phát thải là gì? Phát thải ròng bằng 0 là gì? Lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính như thế nào? Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phải đảm bảo các nguyên tắc nào? Phát thải là gì? Phát …

Căn cứ nào xác định DN phải kiểm kê khí nhà kính?

Công ty của bà Trần Thị Hòa (TPHCM) nằm trong danh mục các công ty cần phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-CP của Thủ tướng chính phủ. Năm nay, công ty đã báo cáo số liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo nội dung dự thảo cho danh mục các cơ sở cần kiểm kê khí nhà kính năm 2024, công ty bà Hòa nhận thấy, khi công ty thực hiện quy đổi …