“HỆ THỐNG BÁO CÁO KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH CẤP CƠ SỞ” RA MẮT TẠI COP28 – DUBAI (UAE)

Trong Chương trình Sự kiện bên lề “Biến cam kết thành hành động cụ thể: Đối thoại khu vực về Báo cáo Phát thải Khí nhà kính cấp Cơ sở nhằm thúc đẩy việc triển khai NDC/Net Zero và sự tham gia của doanh nghiệp” thuộc khuôn khổ COP28 đang diễn ra tại Dubai (UAE), “Hệ thống Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cấp Cơ sở” của Việt Nam sẽ được giới thiệu với các đại biểu quốc tế, khẳng định sự quyết tâm của Việt Nam trong việc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hướng tới việc tuân thủ các quy định của Chính phủ Việt Nam về chu kỳ báo cáo đầu tiên của các Doanh nghiệp, “Hệ thống Báo cáo Kiểm kê Khí nhà kính cấp Cơ sở” đã được VETS triển khai xây dựng dưới sự bảo trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm hỗ trợ các Cơ sở trong việc lập báo cáo kiểm kê Khí nhà kính bắt buộc và xây dựng lộ trình giảm nhẹ phát thải Khí nhà kính vào năm 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *