Quy trình xử lý nước thải sinh hoạt

  Đặc điểm Nước thải sinh hoạt.
Nước thải sinh hoạt là nước được thải bỏ sau khi sử dụng cho các mục đích sinh hoạt của cộng đồng: tắm, giặc giũ, vệ sinh cá nhân…chúng thường được thải ra từ các căn hộ, cơ  quan, trường học bệnh viện và các công trình công cộng khác…
Hình 1: Nước thải sinh hoạt
Để xử Lý nước thải sinh hoạt Công ty chúng tôi có những công nghệ xử lý sau: công nghệ MBR, công nghệ MBBR, công nghệ sinh học dính bám…
Mỗi công nghệ đều có ưu và nhược điểm khác nhau tùy theo nồng độ và yêu cầu khi thiết kế. Trong phần trình bày này Công ty chúng tôi xin giới thiệu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ sinh học dính bám (bể Anoxic).
dịch vụ môi trường Hình 2: Nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý
II. SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT
tư vấn môi trường
III. THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ.
Nước thải sinh hoạt từ các nguồn phát sinh theo mạng lưới thu gom chảy vào hố thu của hệ thống xử lý. Tại đây, để bảo vệ thiết bị, hệ thống đường ống … song chắn rác thô được lắp đặt để loại bỏ các tạp chất có kích thước lớn ra khỏi nước thải. Sau đó nước thải sẽ được bơm lên bể điều hòa.
Tại bể điều hòa, hệ thống sục khí sẽ hòa trộn đều nước thải trên toàn diện tích bể, ngăn ngừa hiện tượng lắng cặn và sinh mùi. Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh “shock” tải… đảm bảo cho các công trình phía sau hoạt động ổn định.
Nước thải sau khi qua bể điều hòa sẽ được bơm qua bể xử lý sinh hoc dính bám với giá thể cố định. Trong bể xử lý sinh học dính bám, chất hữu cơ sẽ bị oxy hóa bởi các vi sinh vật có trong nước thải. Các vi sinh vật sử dụng chất hữu cơ có trong nước cùng với hệ thống sục khí liên tục, vi sinh sẽ sử dụng chất hữu cơ có trong nước thải để tạo sinh khối. Quá trình này, chất hữu cơ trong nước thải sẽ được xử lý.
xử lý nước cấp
Hình 3: Bể xử lý sinh học
Các quá trình sinh hóa diễn ra trong bể sinh học:
Oxy hóa và tổng hợp
COHNS (chất hữu cơ) + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí  —>  CO2 + H2O + NH3 + C5H7O2N (tế bào vi khuẩn mới) + sản phẩm khác.
Bên cạnh quá trình chuyển hóa các chất hữu cơ thành carbonic CO2 và nước H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrisomonas và Nitrobacter còn oxy hóa ammonia NH3 thành nitrite NO2- và  nitrate NO3-.cuối cùng là N2 được giải phóng.
Trong điều kiện không có DO hoặc dưới nồng độ DO giới hạn ≤ 2 mg O2/L (điều kiện thiếu khí).
C10H19O3N + 10NO3-   —>   5N2 + 10CO2 + 3H2O + NH3 + 100H+
Sau khi qua bể sinh học dính bám nước thải sẽ được dẫn qua bể lắng II, lắng II có nhiệm vụ lắng các bông cặn hình thành ở bể sinh hoc. Nước sạch sẽ được khử trùng ngay trên đường ống để loại bỏ vi khuẩn trước khi. Được xả vào nguồn tiếp nhận, bùn ở bể chứa bùn được lưu trữ, sau đó được các cơ quan chức năng thu gom và xử lý theo quy định.
 bao cao giam sat
  Hình 4: Bể lắng đứng
 Nguồn: http://www.ensol.vn/Xu-ly-nuoc-thai-sinh-hoat-bang-cong-nghe-vi-sinh-dinh-bam-34-0.html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *