Việc bảo vệ môi trường hiện nay là một trong những vấn đề nóng bỏng và bức thiết của xã hội. Các cơ quan ban ngành không ngừng thay đổi và bổ sung Thông tư, Nghị định để việc bảo vệ môi trường ngày một tốt hơn, nhằm đảm bảo sự sinh tồn và nâng cao chất lượng cuộc sống. Xã hội cũng ngày một quan tâm và có ý thức hơn trong vấn đề bảo vệ môi trường. Đi đôi với việc phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường luôn được quan tâm hàng đầu bởi tổn thất do ô nhiễm môi trường gây thiệt hại đến các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng là rất lớn. Tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa khá nhanh, môi trường sống ở nhiều đô thị, khu công nghiệp, làng nghề… ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy Luật bảo vệ môi trường cần được thực hiện nghiêm túc.

Để nền kinh tế phát triển một cách bền vững thì ý thức bảo vệ môi trường của từng cá nhân, tập thể, cộng đồng, nhà sản xuất kinh doanh… có ý nghĩa quyết định rất lớn. Hiện nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y tế, sản xuất, tòa nhà, cao ốc văn phòng rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường, vì việc bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh không những góp phần tạo nên cuộc sống sạch, đẹp, văn minh mà còn tạo nên giá trị thặng dư trong kinh tế. Công ty Cổ phần Công nghệ, Con người và Thiên nhiên chúng tôi luôn hiểu rõ những boăn khoăn của các doanh nghiệp về việc làm sao để thực hiện nghiêm túc và đúng Luật môi trường. Nếu quý doanh nghiệp đang quan tâm đến các lĩnh vực về môi trường, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn một cách tốt nhất.

 

Đề án Bảo vệ Môi trường

Đề án bảo vệ môi trường Là Hồ sơ pháp lý mà các doanh nghiệp cần phải lập bổ sung sau khi đã lỡ đi vào hoạt động sản xuất mà chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

Đánh giá tác động Môi trường (DTM)

Đánh giá tác động môi trường hay viết tắt là ĐTM (hoặc tiếng Anh là EIA) là sự đánh giá khả năng tác động tích cực – tiêu cực của một dự án được đề xuất đến môi trường trong mối quan hệ giữa các khía cạnh tự nhiên, kinh tế và xã hội.

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Kế hoạch bảo vệ môi trường: theo luật bảo vệ môi trường 2014,  của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015 này.

Đánh giá Môi trường Chiến lược

Theo Luật BVMT năm 2005, Đánh giá môi trường chiến lược là:” việc phân tíchdự báo các tác động tiềm tàng của dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển trước khi phê duyệt nhằm đảm bảo phát triển bền vững” (Ch.1, Đ.13, Khoản 19)

Hồ sơ Cam kết Bảo vệ Môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường một trong những hồ sơ môi trường quan trọng nhất góp phần vào việc cho phép doanh nghiệp của bạn có được phép hoạt động hay không. Quy định chi tiết  trong Phục lục 2 Nghị định 29/2011/NĐ-CP

Báo cáo Giám sát Môi trường

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là: Báo cáo đánh giá tình hình môi trường ngắn hạn tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất theo chu kỳ 6 tháng/ lần. Nhằm giúp cho cơ quan chức năng biết về thực trạng môi trường của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất.