Căn cứ nào xác định DN phải kiểm kê khí nhà kính?

Công ty của bà Trần Thị Hòa (TPHCM) nằm trong danh mục các công ty cần phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-CP của Thủ tướng chính phủ. Năm nay, công ty đã báo cáo số liệu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo nội dung dự thảo cho danh mục các cơ sở cần kiểm kê khí nhà kính năm 2024, công ty bà Hòa nhận thấy, khi công ty thực hiện quy đổi năng lượng sang TOE (dựa trên Công văn số 3505 BCT-KHCN ngày 19/04/2011) theo số liệu mà công ty đã báo cáo thì không trùng khớp với số năng lượng tiêu thụ (TOE) trong dự thảo.

Bà Hòa hỏi, vậy căn cứ nào để xác định số lượng năng lượng tiêu thụ của doanh nghiệp khi ban hành danh mục các cơ sở phát thải phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính trong dự thảo năm 2024?

Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 7/1/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô – dôn thì:

UBND TPHCM có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn có liên quan rà soát số liệu tiêu thụ năng lượng, công suất, quy mô của cơ sở thuộc danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính;

Công ty của bà có trách nhiệm cung cấp số liệu hoạt động, thông tin liên quan phục vụ kiểm kê khí nhà kính của công ty và gửi cơ quan chuyên môn trực thuộc thành phố.

Vì vậy, khi công ty thực hiện quy đổi năng lượng sang TOE (dựa trên Công văn số 3505/BCT-KHCN ngày 19/4/2011 của Bộ Công Thương về việc lập Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm) theo số liệu mà công ty đã báo cáo không trùng khớp với số năng lượng tiêu thụ (TOE) trong dự thảo Quyết định cập nhật năm 2024 thì công ty cần làm việc với cơ quan chuyên môn trực thuộc TPHCM để kịp thời rà soát, cập nhật và chỉnh sửa số liệu mức năng lượng tiêu thụ cho đúng với điều kiện thực tế của công ty.

Căn cứ số liệu của UBND TPHCM cung cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp thu, chỉnh sửa và cập nhật vào danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính năm 2024 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định.

Đăng Khôi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *