Các số liệu cơ bản về thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường tỉnh Điện Biên

Hiện tại Công ty đang nắm giữ một số thông tin, các số liệu gốc có từ các nguồn: Khu bảo tồn Mường nhé. Hạt Kiểm Lâm huyện Mường Nhé, quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Điện Biên….

Các tài liệu số liệu hiện có:

  1. BÁO CÁO Kết quả thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2014 và tình hình triển khai kế hoạch chi trả DVMTR năm 2015 do Khu bảo tồn Mường nhé thực hiện.
  2. MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI XÃ MƯỜNG NHÉ, HUYỆN MƯỜNG NHÉ – ĐB
  3. Báo các tổng kết 6 tháng đầu năm và thiện hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm của xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé Tỉnh Điện Biên
  4. BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn từ năm 2013 – 2015.
  5. Kế hoạch Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 tại tỉnh Điện Biên
  6. và còn nhiều tài liệu nên cơ bản khác để có thể phân tích tình hình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Điện Biên.
  7. còn nhiều tài liệu khác >>>>>

Các cơ quan Viện, trung tâm nghiên cứu, cần khai thác số liệu xin liên hệ:

Liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ, CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Địa chỉ: Số 54A Ngõ 110 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quậnThanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0989.119.036

Email: thngroup.jsc@gmail.com

Website: techngroup.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *