VỀ CHÚNG TÔI

Công nghệ, Con người và tài nguyên, ba nhân tố quyết địch cho sự phát triển bền vững và cách mạng công nghiệp 4.0

Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập dựa trên nền tảng và nguồn nhân lực của nhóm nghiên cứu miền núi thuộc của trung tâm Nghiên cứu tài nguyên và Môi trường, …

Tầm nhìn chiến lược

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là chủ trương chính sách đúng đắn của đảng và nhà nước nhằm góp phần phát triển đất nước, nhưng chính công nghiệp hóa và …

Chiến lược phát triển

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, đề ra các giải pháp công nghệ xanh, nâng cao nhận thức cộng đồng trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Kết hợp hài hòa giữa công nghệ, con người và thiên nhiên- dựa trên nền tảng sinh thái nhân văn và phát triển bền vững

Tin tức và sự kiện


Tin tức liên quan đến các giải pháp công nghệ trong việc bảo vệ sức khỏe con người và Tài nguyên thiên nhiên

Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước cơ bản

Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước là gì?, Chỉ tiêu này bao gồm những thông số cụ thể nào?. Hay làm cách nào để xác định những chỉ tiêu này một cách chính xác?. Sẽ là những vấn đề được trình bày chi tiết ở bài viết dưới đây của Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi. Mời bạn tham khảo!. Mục lục bài viết Chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước là gì? Có những chỉ tiêu đánh …

Cảm biến thân thiện môi trường cho phép giám sát chất lượng thực phẩm theo thời gian thực

(SHTT) – Nhằm hạn chế tình trạng lãng phí thực phẩm và hạn chế tiêu thụ thực phẩm bẩn, các nhà khoa học mới đây đã phát triển một loại cảm biên thân thiện môi trường cho phép giám sát chất lượng thực phẩm theo thời gian thực. Thực tế cho thấy, lãng phí thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm là những vấn đề nghiêm trọng nhất mà người dân đô thị phải đối mặt hiện …

5 làn sóng công nghệ giúp tăng trưởng xanh sôi động kể từ năm 2022

Đây là những công nghệ đỉnh cao của sáng tạo, chính thức “thâm nhập” vào cuộc sống, giúp nhân loại giải quyết tình trạng khẩn cấp về biến đổi khí hậu, thậm chí để thay thế các công nghệ khác có hại hơn cho môi trường, giúp tăng trưởng xanh phát triển hơn từ năm 2022 1. Sạc xe hơi tại gia hoặc sạc nhà bằng xe ô tô Công nghệ V2H, sạc xe hơi tại gia hoặc sạc nhà …